modellen

‘Modellenrecht’ maar dan anders

  • 20 augustus 2021
  • Fotografie
  • 0 Comments
  • Petit Legal

Modellenrecht gaat weliswaar over vormgeving, maar niet over het recht van modellen, agency’s of fotografen. Dat wil niet zeggen dat die partijen geen rechten hebben. Omdat ik de laatste tijd steeds meer vragen krijg over contracten en rechten voor de mensen voor en achter de camera, leek het mij een goed idee om daar een … Continue Reading

Verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen

Onlangs wees de Hoge Raad een vrij belangrijk arrest over beschrijvende handelsnamen en in hoeverre die handelsnamen beschermd zijn. De kern van de uitspraak stelde vast dat er bij de beoordeling van het eventuele inbreuk alleen gekeken dient te worden naar het verwarringsgevaar zoals dat is omschreven en bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet.

Taylor Swift

Taylor Swift en de masters van haar albums

  • 20 mei 2021
  • Label
  • 0 Comments
  • Petit Legal

Het zal je niet ontgaan zijn dat Taylor Swift de muziekbusiness weer eens flink opschud. Waar zij voorheen op de bres sprong voor betere artiestendeals, maakt zij nu korte metten met de ongewenste doorverkoop van haar masterrechten. Dat doet zij niet door die verkoop te blokkeren, maar simpelweg door haar muziek opnieuw op te nemen. … Continue Reading

beëindigen van overeenkomsten

Overeenkomst beëindigen, maar hoe?

Overeenkomsten, afspraken en contracten; fijn als ze er zijn, minder fijn als partijen zich er niet aan houden. In beginsel geldt de regel “Afspraak is afspraak”. Als je je er niet aan kan houden, moet je ze ook niet maken, zou je zeggen. Maar met een contract kom je daar dan toch pas later achter. … Continue Reading